ยินดีต้อนรับสู่...เชียงรายเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข -- ชมการแสดงแสงสีเสียง หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ บนถนนบรรพปราการ ได้ทุกวัน ช่วงเวลา 19.00 น. 20.00 น. และ 21.00 น -- บริการรถรางแอ่วเมือง เล่าขาน 9 ตำนานนครเจียงฮาย บริการรอบเช้า 09.00 น. 09.30 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 น. 13.30 น. ให้บริการทุกวัน


เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
 
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายณรงศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล
 
Read More

เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี ๒๕๕๗
 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางสุรนิตย์ อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย
 
Read More

เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย รับรางวัลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๕
 
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย
 
Read More

เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย รับโล่เชิดชูเกียรติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนการดำเนินงานชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารดีเด่น
 
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ภาคีเครือข่าย
 
Read More


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

  
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ๒๕๕๕
 
 
 
ประกาศเทศบาลนครเชียงราย
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
     
  Download PR  
  Download PR