ยินดีต้อนรับสู่...เชียงรายเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข -- ชมการแสดงแสงสีเสียง หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ บนถนนบรรพปราการ ได้ทุกวัน ช่วงเวลา 19.00 น. 20.00 น. และ 21.00 น -- บริการรถรางแอ่วเมือง เล่าขาน 9 ตำนานนครเจียงฮาย บริการรอบเช้า 09.00 น. 09.30 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 น. 13.30 น. ให้บริการทุกวัน


นายวันชัย  
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมพิธีตานก๋วยสลาก
 
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมพิธีตานก๋วยสลาก
 
Read More

เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย จัดอบรมพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วยและพนักงานจ้างตามภารกิจ ( ผู้ช่วยครู ) สังกัดเทศบาลนครเชียงราย
 
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ เทศบาลนครเชียงราย จัดอบรมพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วยและพนักงานจ้างตามภารกิจ ( ผู้ช่วยครู ) สังกัดเทศบาลนครเชียงราย
 
Read More

นายวันชัย  
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการการอบรมการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายด้วยโยคะ
 
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย
 
Read More

นายวันชัย  
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ลัดฟ้า สานต่อ ก่องานศิลป์” เป็นปีที่ ๒
 
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล
 
Read More


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

  
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ๒๕๕๕
 
 
 
ประกาศเทศบาลนครเชียงราย
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
     
  Download PR  
  Download PR