ยินดีต้อนรับสู่...เชียงรายเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข -- ชมการแสดงแสงสีเสียง หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ บนถนนบรรพปราการ ได้ทุกวัน ช่วงเวลา 19.00 น. 20.00 น. และ 21.00 น -- บริการรถรางแอ่วเมือง เล่าขาน 9 ตำนานนครเจียงฮาย บริการรอบเช้า 09.00 น. 09.30 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 น. 13.30 น. ให้บริการทุกวัน


นางสุรนิตย์  
นางสุรนิตย์ อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรนำเสนอโครงการการจัดการขยะมูลฝอยต้นทางของเทศบาลนครเชียงราย
 
วันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา นางสุรนิตย์ อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรนำเสนอโครงการการจัดการขยะมูลฝอยต้นทางของเทศบาลนครเชียงราย
 
Read More

เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
 
Read More

เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย ต้อนรับคณะกรรมการพระปกเกล้า ที่ได้มาตรวจประเมินเทศบาล
 
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางสุรนิตย์ อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย
 
Read More

เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
 
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
 
Read More


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

  
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ๒๕๕๕
 
 
 
ประกาศเทศบาลนครเชียงราย
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
     
  Download PR  
  Download PR