ยินดีต้อนรับสู่...เชียงรายเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข -- ชมการแสดงแสงสีเสียง หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ บนถนนบรรพปราการ ได้ทุกวัน ช่วงเวลา 19.00 น. 20.00 น. และ 21.00 น -- บริการรถรางแอ่วเมือง เล่าขาน 9 ตำนานนครเจียงฮาย บริการรอบเช้า 09.00 น. 09.30 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 น. 13.30 น. ให้บริการทุกวัน


นายวันชัย  
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดถนนชุมชนบ้านดอย
 
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ประชาชนชุมชนบ้านดอย
 
Read More

เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย รับรางวัลสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
 
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางสุรนิตย์ อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย รับมอบใบประกาศเกียรติคุณนายทะเบียนดีเด่น
 
Read More

เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย จัดการอบรมมัคคุเทศก์ ประจำปี ๒๕๕๗
 
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับมหาวิทยาลัย ราชภัฎเชียงราย จัดการฝึกอบรมมัคคุเทศก์
 
Read More

นายวันชัย  
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมพิธีเปิดประตูสู่โลกการศึกษา
 
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย
 
Read More


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

  
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ๒๕๕๕
 
 
 
ประกาศเทศบาลนครเชียงราย
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
     
  Download PR  
  Download PR