ยินดีต้อนรับสู่...เชียงรายเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข -- ชมการแสดงแสงสีเสียง หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ บนถนนบรรพปราการ ได้ทุกวัน ช่วงเวลา 19.00 น. 20.00 น. และ 21.00 น -- บริการรถรางแอ่วเมือง เล่าขาน 9 ตำนานนครเจียงฮาย บริการรอบเช้า 09.00 น. 09.30 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 น. 13.30 น. ให้บริการทุกวัน


เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๘
 
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรม เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๘
 
Read More

เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย
 
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร จากนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล
 
Read More

นายวันชัย  
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกิจกรรม สามเณร แม่ชีน้อย ปลูกปัญญาธรรม ครั้งที่ ๔
 
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวต้อนรับ
 
Read More

เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (กิจกรรมวันผู้สูงอายุ เทศบาลนครเชียงราย)
 
Read More


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

  
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ๒๕๕๕
 
 
 
ประกาศเทศบาลนครเชียงราย
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
     
  Download PR  
  Download PR