ยินดีต้อนรับสู่...เชียงรายเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข -- ชมการแสดงแสงสีเสียง หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ บนถนนบรรพปราการ ได้ทุกวัน ช่วงเวลา 19.00 น. 20.00 น. และ 21.00 น -- บริการรถรางแอ่วเมือง เล่าขาน 9 ตำนานนครเจียงฮาย บริการรอบเช้า 09.00 น. 09.30 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 น. 13.30 น. ให้บริการทุกวัน


เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ทางด้านวัฒนธรรม
 
เทศบาลนครเชียงราย รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ทางด้านวัฒนธรรม ละสถานศึกษาทางด้านวัฒนธรรมและดนตรีพื้นบ้าน ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๗
 
Read More

นางสุรนิตย์  
นางสุรนิตย์ อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรนำเสนอโครงการการจัดการขยะมูลฝอยต้นทางของเทศบาลนครเชียงราย
 
วันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา นางสุรนิตย์ อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรนำเสนอโครงการการจัดการขยะมูลฝอยต้นทางของเทศบาลนครเชียงราย
 
Read More

เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
 
Read More

เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย ต้อนรับคณะกรรมการพระปกเกล้า ที่ได้มาตรวจประเมินเทศบาล
 
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางสุรนิตย์ อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย
 
Read More


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

  
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ๒๕๕๕
 
 
 
ประกาศเทศบาลนครเชียงราย
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
     
  Download PR  
  Download PR