ยินดีต้อนรับสู่...เชียงรายเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข -- ชมการแสดงแสงสีเสียง หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ บนถนนบรรพปราการ ได้ทุกวัน ช่วงเวลา 19.00 น. 20.00 น. และ 21.00 น -- บริการรถรางแอ่วเมือง เล่าขาน 9 ตำนานนครเจียงฮาย บริการรอบเช้า 09.00 น. 09.30 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 น. 13.30 น. ให้บริการทุกวัน


เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมทำความสะอาด “Big Cleaning Day” ตลาดสดเทศบาล ๑ นครเชียงราย
 
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด “Big Cleaning Day”
 
Read More

เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย จักการประกวดบ้านคาร์บอนต่ำ ประจำปี ๒๕๕๗
 
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ เทศบาลนครเชียงราย จักกิจกรรมการประกวดบ้านคาร์บอนต่ำ ประจำปี ๒๕๕๗
 
Read More

นายวันชัย  
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมงานวันสถาปนา ๑๖ ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล
 
Read More

เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๗
 
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ เทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๗ ท้องถิ่น ๕G เป็นธรรมสร้างสรรค์ ยั่งยืน
 
Read More


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

 



 
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ๒๕๕๕
 
 
 
ประกาศเทศบาลนครเชียงราย
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
     
  Download PR  
  Download PR