ยินดีต้อนรับสู่...เชียงรายเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข -- ชมการแสดงแสงสีเสียง หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ บนถนนบรรพปราการ ได้ทุกวัน ช่วงเวลา 19.00 น. 20.00 น. และ 21.00 น -- บริการรถรางแอ่วเมือง เล่าขาน 9 ตำนานนครเจียงฮาย บริการรอบเช้า 09.00 น. 09.30 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 น. 13.30 น. ให้บริการทุกวัน


เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ปลูกป่าเชิงนิเวสแบบยั่งยืน
 
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเรียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย
 
Read More

ดร.ปรีชา  
ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย รับมอบจักรยาน บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย
 
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเรียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย
 
Read More

เทศบาลนครเชียงรายจัดการแถลงข่าวงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  
เทศบาลนครเชียงรายจัดการแถลงข่าวงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗ (COUNTDOWN ๒๐๑๕ )
 
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย
 
Read More

เทศบาลนครเชียงรายจัดการอบรมสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ  
เทศบาลนครเชียงรายจัดการอบรมสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ
 
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย
 
Read More


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

  
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ๒๕๕๕
 
 
 
ประกาศเทศบาลนครเชียงราย
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
     
  Download PR  
  Download PR