ยินดีต้อนรับสู่...เชียงรายเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข -- ชมการแสดงแสงสีเสียง หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ บนถนนบรรพปราการ ได้ทุกวัน ช่วงเวลา 19.00 น. 20.00 น. และ 21.00 น -- บริการรถรางแอ่วเมือง เล่าขาน 9 ตำนานนครเจียงฮาย บริการรอบเช้า 09.00 น. 09.30 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 น. 13.30 น. ให้บริการทุกวัน


เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลา ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา
 
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับสโมสรไลออน์นครเชียงราย ประมงจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 
Read More

เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘
 
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงราย จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๘
 
Read More

เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. )
 
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ( ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.เทศบาลนครเชียงราย )
 
Read More

เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม. ) ประจำปี ๒๕๕๘
 
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมสัมพันธ์วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
 
Read More


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

  
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ๒๕๕๕
 
 
 
ประกาศเทศบาลนครเชียงราย
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
     
  Download PR  
  Download PR