ยินดีต้อนรับสู่...เชียงรายเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข -- ชมการแสดงแสงสีเสียง หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ บนถนนบรรพปราการ ได้ทุกวัน ช่วงเวลา 19.00 น. 20.00 น. และ 21.00 น -- บริการรถรางแอ่วเมือง เล่าขาน 9 ตำนานนครเจียงฮาย บริการรอบเช้า 09.00 น. 09.30 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 น. 13.30 น. ให้บริการทุกวัน


เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ ผู้สูงอายุ – ผู้พิการแบบบูรณาการ
 
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ เทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาวะ ผู้สูงอายุ – ผู้พิการแบบบูรณาการ เครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย
 
Read More

เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
 
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ เทศบาลนครเชียงราย จัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. ๑๓๗๖ ( ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ )
 
Read More

เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ แห่รอบเมืองเนื่องประเพณีสงกรานต์ ประจำ ๒๕๕๗
 
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย
 
Read More

เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย จัดพิธีตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
 
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์
 
Read More


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

  
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ๒๕๕๕
 
 
 
ประกาศเทศบาลนครเชียงราย
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
     
  Download PR  
  Download PR