• บริการรถรางแอ่วเมือง เล่าขาน 9 ตำนานนครเจียงฮาย ให้บริการทุกวัน
  • บริการรอบเช้า 09.30 น. รอบบ่ายเวลา 13.30 น.
  • ชมการแสดงแสงสีเสียง หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ บนถนนบรรพปราการ ได้ทุกวัน
  • ช่วงเวลา 19.00 น. 20.00 น. และ 21.00 น.
  • ยินดีต้อนรับสู่...เชียงรายเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข