ยินดีต้อนรับสู่...เชียงรายเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข -- ชมการแสดงแสงสีเสียง หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ บนถนนบรรพปราการ ได้ทุกวัน ช่วงเวลา 19.00 น. 20.00 น. และ 21.00 น -- บริการรถรางแอ่วเมือง เล่าขาน 9 ตำนานนครเจียงฮาย บริการรอบเช้า 09.00 น. 09.30 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 น. 13.30 น. ให้บริการทุกวัน


เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย ยื่นหนังสือเชิญร่วมงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๑๙ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชน
 
Read More

เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย ยื่นหนังสือเชิญร่วมงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๑๙ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
Read More

เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย ต้อนรับคณะนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๖
 
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย
 
Read More

นางบังอร  
นางบังอร มะลิดิน ร่วมพิธีมอบเงินสมทบจากสลากทวีสินช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
 
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ พระอาจารย์ วุฒิชัย วุฑฺฒิเมธี นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ
 
Read More


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

  
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ๒๕๕๕
 
 
 
ประกาศเทศบาลนครเชียงราย
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
     
  Download PR  
  Download PR