ยินดีต้อนรับสู่...เชียงรายเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข -- ชมการแสดงแสงสีเสียง หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ บนถนนบรรพปราการ ได้ทุกวัน ช่วงเวลา 19.00 น. 20.00 น. และ 21.00 น -- บริการรถรางแอ่วเมือง เล่าขาน 9 ตำนานนครเจียงฮาย บริการรอบเช้า 09.00 น. 09.30 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 น. 13.30 น. ให้บริการทุกวัน


นายวันชัย  
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดการอบรมโครงการให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๔
 
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย
 
Read More

เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลนครเชียงราย กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าถนนคนเดิน มอบเงินช่วยเหลือเนปาล
 
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงราย กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลนครเชียงราย กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าถนนคนเดิน
 
Read More

เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ เทศบาลเมืองกังนึง ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความสัมพันธ์และความร่วมมือ ในด้านต่างๆ
 
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย Mr.Choi Myeonghee นายกเทศมนตรีเมืองกังนึง
 
Read More

เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองกังนึง จังหวัดกังวอนโด สาธารณรัฐเกาหลี
 
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย
 
Read More


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

  
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ๒๕๕๕
 
 
 
ประกาศเทศบาลนครเชียงราย
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
     
  Download PR  
  Download PR