ยินดีต้อนรับสู่...เชียงรายเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข -- ชมการแสดงแสงสีเสียง หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ บนถนนบรรพปราการ ได้ทุกวัน ช่วงเวลา 19.00 น. 20.00 น. และ 21.00 น -- บริการรถรางแอ่วเมือง เล่าขาน 9 ตำนานนครเจียงฮาย บริการรอบเช้า 09.00 น. 09.30 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 น. 13.30 น. ให้บริการทุกวัน


เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย จัดพิธีตานหาพญามังราย ประจำปี ๒๕๕๘
 
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพ่อขุนเม็งรายมหาราช ( พิธีตานหาพญามังราย )
 
Read More

เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย รับโล่ยกย่องเกียรติคุณดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๗
 
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงราย รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๗
 
Read More

ดร.ปรีชา  
ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
 
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางสุรนิตย์ อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย
 
Read More

เทศบาลนครเชียงราย  
เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันเด็กแห้งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
 
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
 
Read More


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

  
ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ๒๕๕๕
 
 
 
ประกาศเทศบาลนครเชียงราย
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
     
  Download PR  
  Download PR