ยินดีต้อนรับสู่...เชียงรายเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข -- ชมการแสดงแสงสีเสียง หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ บนถนนบรรพปราการ ได้ทุกวัน ช่วงเวลา 19.00 น. 20.00 น. และ 21.00 น -- บริการรถรางแอ่วเมือง เล่าขาน 9 ตำนานนครเจียงฮาย บริการรอบเช้า 09.00 น. 09.30 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 น. 13.30 น. ให้บริการทุกวัน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ

     
สอบราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานกิจการเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม

     
สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองและกำจัดวัชพืช บริเวณคูเมืองเก่าถนนบรรพปราการ

     
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดถนนในชุมชน จำนวน ๑๔ ชุมชน

     
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องชั่งพร้อมติดตั้งใหม่ บ่อขยะมูลฝอยรวมเทศบาลนครเชียงราย

     
สอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมกันสาดบังแดดอาคารเรียนหลังที่ ๔ , ๕ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว

     
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารห้องน้ำ, ห้องส้วมเดิม สวนตุงและโคมเชียงราย เพื่อจัดทำอาคารจัดแสดง

     
สอบราคาจ้างก่อสร้างเสาธงชาติ,รั้วรอบอาคาร และโรงครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสหมิตรพัฒนา

     
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ

     
สอบราคาซื้อชุดล้านนา จำนวน ๑,๒๐๐ ชุด

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

 
ประกาศเทศบาลนครเชียงราย
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
     
  Download PR  
  Download PR