ยินดีต้อนรับสู่...เชียงรายเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข -- ชมการแสดงแสงสีเสียง หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ บนถนนบรรพปราการ ได้ทุกวัน ช่วงเวลา 19.00 น. 20.00 น. และ 21.00 น -- บริการรถรางแอ่วเมือง เล่าขาน 9 ตำนานนครเจียงฮาย บริการรอบเช้า 09.00 น. 09.30 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 น. 13.30 น. ให้บริการทุกวัน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
สอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมกันสาดบังแดดอาคารเรียนหลังที่ ๔ , ๕ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว

     
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารห้องน้ำ, ห้องส้วมเดิม สวนตุงและโคมเชียงราย เพื่อจัดทำอาคารจัดแสดง

     
สอบราคาจ้างก่อสร้างเสาธงชาติ,รั้วรอบอาคาร และโรงครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสหมิตรพัฒนา

     
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ

     
สอบราคาซื้อชุดล้านนา จำนวน ๑,๒๐๐ ชุด

     
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว พร้อมปรับปรุงป้ายชื่อและรั้วเดิมอาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

     
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ , โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่

     
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ค.ส.ล. ๓ ชั้น โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

     
สอบราคาจ้างเหมาโครงการห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

     
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖๘ รายการ

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

 
ประกาศเทศบาลนครเชียงราย
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
     
  Download PR  
  Download PR