ยินดีต้อนรับสู่...เชียงรายเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข -- ชมการแสดงแสงสีเสียง หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ บนถนนบรรพปราการ ได้ทุกวัน ช่วงเวลา 19.00 น. 20.00 น. และ 21.00 น -- บริการรถรางแอ่วเมือง เล่าขาน 9 ตำนานนครเจียงฮาย บริการรอบเช้า 09.00 น. 09.30 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 น. 13.30 น. ให้บริการทุกวัน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในสถาศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย สำหรับโรงเรียนในระดับประถมศึกษา ท.๑ , ท.๒ , ท.๓ , ท.๔ , ท.๗ และ ท.๘ จำนวน ๑๒๑ เครื่อง

     
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักงานเทศบาล เลขที่ ๓๗/๑๑ (ดงหนองเป็ด) ถนน ๑๘ มิถุนา ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

     
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสภาพคูเมืองกน้าโรงเรียนเทศบาล ๑ (ศรีเกิด)

     
สปบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ๒ ชั้น ชุมชนวัดพระแก้ว

     
สอบราคาจ้างขุดย้ายต้นปาล์ม จำนวน ๓๔ ต้น

     
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน

     
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนถนนศูนย์ราชการบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล ๗ (บ้านฝั่งหมิ่น)

     
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓๓ รายการ

     
สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๓ รายการ

     
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส ขนาด ๓๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

หน้า 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 

 
ประกาศเทศบาลนครเชียงราย
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
     
  Download PR  
  Download PR