ยินดีต้อนรับสู่...เชียงรายเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข -- ชมการแสดงแสงสีเสียง หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ บนถนนบรรพปราการ ได้ทุกวัน ช่วงเวลา 19.00 น. 20.00 น. และ 21.00 น -- บริการรถรางแอ่วเมือง เล่าขาน 9 ตำนานนครเจียงฮาย บริการรอบเช้า 09.00 น. 09.30 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 น. 13.30 น. ให้บริการทุกวัน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓๓ รายการ

     
สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๓ รายการ

     
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส ขนาด ๓๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

     
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล และโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

     
สอบราคาจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์สนามเด็กเล่น บริเวณสวนตุงและโคมฯ จำนวน ๑๔ รายการ และบริเวณอาคารเทิดพระเกียรติ (เกาะลอย) จำนวน ๑๐ รายการ

     
สอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมกับสาดบังแดดอาคารเรียนหลังที่ ๔ , ๕ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว (ต่อเนื่อง)

     
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. จำนวน ๔ รายการ

     
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรหมู่บ้านเปี่ยมสุข

     
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนสันตาลเหลือง ซอย ๔

     
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ รูปตัวยู พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนบ้านใหม่ ซอย ๒๑

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

 
ประกาศเทศบาลนครเชียงราย
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
     
  Download PR  
  Download PR