ยินดีต้อนรับสู่...เชียงรายเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข -- ชมการแสดงแสงสีเสียง หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ บนถนนบรรพปราการ ได้ทุกวัน ช่วงเวลา 19.00 น. 20.00 น. และ 21.00 น -- บริการรถรางแอ่วเมือง เล่าขาน 9 ตำนานนครเจียงฮาย บริการรอบเช้า 09.00 น. 09.30 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 น. 13.30 น. ให้บริการทุกวัน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

     
สอบราคาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาวงโยธวาทิต จำนวน ๖ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

     
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาเชื่อมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว

     
สอบราคาซื้อชุดเครื่องนอน จำนวน ๔ รายการ

     
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน ๑๗ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

     
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๗ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

     
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จำนวน ๑๔ รายการ

     
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

     
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องแต่งกาย , ตกแต่งและแซ่มแซมตัวหุ่น , ป้ายชื่อต่างๆ , รั้วไม้ , ข้อมูลประวัติความเป็นมาของชนเผ่า

     
สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๑ รายการ

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

 
ประกาศเทศบาลนครเชียงราย
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
     
  Download PR  
  Download PR