ยินดีต้อนรับสู่...เชียงรายเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข -- ชมการแสดงแสงสีเสียง หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ บนถนนบรรพปราการ ได้ทุกวัน ช่วงเวลา 19.00 น. 20.00 น. และ 21.00 น -- บริการรถรางแอ่วเมือง เล่าขาน 9 ตำนานนครเจียงฮาย บริการรอบเช้า 09.00 น. 09.30 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 น. 13.30 น. ให้บริการทุกวัน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ค.ส.ล. ๓ ชั้น โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

     
สอบราคาจ้างเหมาโครงการห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

     
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖๘ รายการ

     
สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖๔ รายการ

     
สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับจัดงานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๖

     
สอบราคาจ้างเหมาโครงการถมดินพร้อมปรับระดับดินโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ฝ่ายแผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

     
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ฝ่ายแผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

     
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๖ ซุ้ม

     
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเวที โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด

     
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อถนน จำนวน ๑๐๐ ป้าย

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 

 
ประกาศเทศบาลนครเชียงราย
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
     
  Download PR  
  Download PR