สัญลักษณ์ประจำ


สัญลักษณ์ประจำเทศบาลนครเชียงราย
  • พ่อขุนเม็งรายมหาราช ทรงประทับบนแท่นที่ประทับ พระหัตถ์ทั้งสองประครองดาบไว้บนพระเพลาทั้งข้างซ้าย - ขวา

ซึ่งหมายถึง พ่อขุนเม็งรายมหาราช  ทรงประทับบนแท่นที่ประทับ  พระหัตถ์ทั้งสองประคองดาบไว้บนพระเพลาทั้งข้างซ้าย - ขวา  ซึ่งหมายถึง  เป็นผู้ก่อตั้งเมืองเชียงราย  และรวบรวม ชาวไทยให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่อระงับความทุกข์เข็ญต่างๆ  สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นในแคว้นล้านนา

ส่วนด้านข้างทั้งสองและด้านล่างประดับด้วยลายไทยที่มีความอ่อนช้อยสวยงามเป็นการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเชียงราย

 

Top
แนะนำเทศบาล

 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม