ยินดีต้อนรับสู่...เชียงรายเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข -- ชมการแสดงแสงสีเสียง หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ บนถนนบรรพปราการ ได้ทุกวัน ช่วงเวลา 19.00 น. 20.00 น. และ 21.00 น -- บริการรถรางแอ่วเมือง เล่าขาน 9 ตำนานนครเจียงฮาย บริการรอบเช้า 09.00 น. 09.30 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 น. 13.30 น. ให้บริการทุกวัน
 

หน้าแรก | ภาพข่าวประชาสมพันธ์

เทศบาลนครเชียงราย จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ( กปน.) การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียราย
โดย กองวิชาการและแผนงาน


Print Friendly Page


     
    วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ กกต.ประจำเทศบาลนครเชียงราย จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ( กปน.) การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียราย โดยมีนายวรภัทร วงศ์ปราโมทย์ ผู้ตรวจการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสุรนิตย์ อ่องฬะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงราย ร่วมให้ความรู้เรื่องโครงสร้าง/บทบาทหน้าที่ของ ผอ.ปน. กปน. และ รปภ. ณ โรงแรมอิ่นคำ  จ.เชียงราย

 
ประกาศเทศบาลนครเชียงราย
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
     
  Download PR  
  Download PR