ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

 

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนดีเด่นในด้านต่างๆ แก่นักเรียนในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้เยาวชนได้เกิดความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย (ฝั่งมัธยมศึกษาตอนปลาย)


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม