ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ครู ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย


โดย กองวิชาการและแผนงาน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ครู ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

 

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล คณะครูในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยความผูกพันพร้อมชมการแสดงของคณะครูในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ เอกโอชาสตาร์ฮอลล์ จ.เชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม