ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมประกอบพิธีสืบชะตาหลวงเมืองเชียงราย และประกอบพิธีสืบชะตาหลวงพร้อมกันทั้ง ๑๘ อำเภอ


โดย กองวิชาการและแผนงาน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมประกอบพิธีสืบชะตาหลวงเมืองเชียงราย และประกอบพิธีสืบชะตาหลวงพร้อมกันทั้ง ๑๘ อำเภอ

 

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประกอบพิธีสืบชะตาหลวงเมืองเชียงราย และประกอบพิธีสืบชะตาหลวงพร้อมกันทั้ง ๑๘ อำเภอ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวเชียงราย หลังพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา โดยมี พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) ประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ ๘๖ รูป เจริญพระพุทธมนต์สวดสืบชะตาหลวงทุกศาสนาในเขตเมืองเชียงราย ณ บริเวณมณฑลพิธีเสาสะดือเมืองเชียงราย วัดพระธาตุดอยจอมทอง อ.เมืองเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม