ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป สวดพุทธมนต์ พร้อมออกรับตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม