ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการจิตอาสา เราทำควงวามดีด้วยหัวใจ


โดย กองวิชาการและแผนงาน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล  ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการจิตอาสา เราทำควงวามดีด้วยหัวใจ

 

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการจิตอาสา เราทำควงวามดีด้วยหัวใจ เพื่อแสดงความจงรักภัคดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำจิตอาสาร่วมกิจกรรมทำความสะอาด กำจัดขยะและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในที่สาธารณะ ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม