ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิม เนื่องในเทศกาลตรุษจีน


โดย กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิม เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ประชาชนชาวเชียงราย นักท่องเที่ยว ร่วมอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิม จากโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ไปวัดห้วยปลากั้ง เนื่องในเทศกาลตรุษจีน เพื่อความเป็นศิริมงคล ในวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีน ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม