ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมทำบุญโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ครบรอบ 20 ปี


โดย กองวิชาการและแผนงาน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมทำบุญโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ครบรอบ 20 ปี

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.09 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้รับเมตตาจาก ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต เป็นประธานในพิธีสงฆ์ ในพิธีบวงสรวงและอัญเชิญองค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ประดิษฐาน ณ แท่นประดิษฐาน แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย และร่วมพิธีทำบุญโรงเรียนครบรอบ 20 ปี ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม