ข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรี


โดย กองวิชาการและแผนงาน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรี

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรี เพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเกิดการเฝ้าระวังถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ตลอดจนเป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม