ข่าวประชาสมพันธ์

เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับคณะสงฆ์วัดพระแก้ว จัดงานใหญ่บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2560

โดย งานประชาสัมพันธ์


                          เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับคณะสงฆ์วัดพระแก้ว

                        จัดงานใหญ่บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี2560

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับคณะสงฆ์วัดพระแก้ว จัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2560  ณ วัดพระแก้ว ระหว่างวันที่ 1 10 เมษายน 2560 นี้

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่าในระหว่างปิดภาคเรียนในช่วงฤดูร้อนนี้ เทศบาลนครเชียงรายได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นโครงการร่วมกับคณะสงฆ์วัดพระแก้ว ในระหว่างวันที่            1 – 10 เมษายน 2560 รวม 10 วัน  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังจากที่โรงเรียนแต่ละแห่งได้ปิดเทอม ทำให้เยาวชนได้รับความรู้ด้านพุทธศาสนาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการไปตามผ่านสื่อต่างๆ และทุกๆ ปี มีประชาชนผู้ปกครองเด็กและเยาวชนสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง

และในปีนี้เทศบาลนครเชียงราย ได้กำหนดการจัดกิจกรรมการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

-          วันที่ 30 มีนาคม 2560  เวลาประมาณ 13.00 น. เป็นการประชุมผู้ปกครองและเด็กที่จะเข้าพิธีบรรพชา ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระแก้ว

-          วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2560 การฝึกซ้อมพิธีบรรพชาฯ ณ ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระแก้ว

-          วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 07.30 น. เริ่มพิธีโกนผมเพื่อบรรพชาเป็นสามเณร โดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พร้อมด้วยและคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พระพี่เลี้ยง และผู้ปกครองที่มาร่วมในพิธี จากนั้น เวลา 09.30 น. เคลื่อนขบวนแห่นาครอบเมืองเชียงราย

-          เวลา 13.00 น. เริ่มพิธีบรรพชาสามเณร ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ การถวายผ้าไตรจีวรจากนั้นเป็นอันเสร็จพิธี

จากนั้น ระหว่างวันที่ 1 – 10 เมษายน 2560 สามเณรทุกรูปจะได้รับการอบรมและร่วมในกิจกรรมการต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจในหลักธรรมการประพฤติปฏิบัติตนในวิถีชีวิตสามเณรตลอดในช่วงของการบวชภาคฤดูร้อนนี้ และในวันที่ 10 เมษายน 2560 จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่สามเณร

ดังนั้น เทศบาลนครเชียงราย จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะส่งบุตร-หลาน เข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในครั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพและสมัครได้ที่งานส่งเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5371-1333 ต่อ 305 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม