ข่าวประชาสมพันธ์

เทศบาลนครเชียงรายนำชุมชนร่วมทำบุญ ตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา

โดย งานประชาสัมพันธ์

 

เทศบาลนครเชียงรายนำชุมชนร่วมทำบุญ

ตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา

 

                    เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์สามเณร เนื่องในวันเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษาในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณเชิงบันไดวัดดอยงำเมืองไปจนถึงสี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย

          นายวันชัย จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า วันออกพรรษาในทุกๆ ปี ชาวพุทธศาสนิกชนทั่วไปจะร่วมกันทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณรสืบเนื่องเป็นวันสำคัญที่ในอดีตเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากสรวงสวรรค์มาสู่มนุษยโลกหลังจากเสร็จสิ้นจากการโปรดพระมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และในวันนี้เองที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมโปรดเทวดาและมนุษย์หรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า วันพระเจ้าเปิดโลก ชาวพุทธจะร่วมใจกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา และได้ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนเป็นประเพณีที่มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกคน

                วันออกพรรษาปีนี้ เทศบาลนครเชียงราย ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตร          เทโวโรหณะ เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ภาคเอกชนรวมถึงคณะศรัทธาพี่น้องประชาชนชาวพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 289 รูป จากวัดต่างๆ ออกมาเดินรับบิณฑบาต โดยเริ่มตั้งแต่เชิงบันไดวัดดอยงำเมืองไปตามเส้นทางในเขตเทศบาลฯ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

เวลา 06.00 น.        - ร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 289 รูป

เวลา 06.30 น.       - เริ่มพิธีทางศาสนา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้เกียรติเป็นประธาน
                           พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย

เวลา 06.39 น.      - พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ออกรับบิณฑบาต ตั้งแต่เชิงบันไดวัดดอยงำเมือง
                          ผ่านถนนงำเมือง ถนนธนาลัย ถึงสี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย

          นายวันชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเพณีการตักบาตรเทโวนับว่าเป็นประเพณีที่สำคัญในอันที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็น น้ำหนึ่งใจเดียวกันของพุทธศาสนิกชนในการที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และส่งผลให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีนับเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน และนำพา  สันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม เทศบาลนครเชียงราย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป”

          

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม