ข่าวประชาสมพันธ์

เทศบาลนครเชียงราย ก้าวสู่เมืองอัจฉริยะด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน รับมอบรางวัล The World Smart Cities Awards

โดย งานประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครเชียงราย ก้าวสู่เมืองอัจฉริยะด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

รับมอบรางวัล The World Smart Cities Awards

 

เทศบาลนครเชียงรายได้รับการคัดเลือกเข้ารับมอบรางวัลเมืองความคิดริเริ่มและมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน The World Smart Cities Awards  จากผู้อำนวยการโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติแห่งสหประชาติ(UN-Habitat) ณ หอประชุมใหญ่ SCWC เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายเปิดเผยว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่นานนี้ แนวคิดเรื่อง Smart City หรือ เมืองอัจฉริยะ ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่สังคมว่าการพัฒนาเมืองนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะการพัฒนาเมืองจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศและการพัฒนาโลกในที่สุด จนปัจจุบันผู้คนจำนวนมากยอมรับว่า เทคโนโลยีการสื่อสาร หรืออินเตอร์เนตจะเป็นหัวใจสำคัญ ในการพัฒนาเมืองในอนาคต ในขณะเดียวกันเมืองเชียงรายจะพัฒนาก้าวไกลต้องผ่านกลไกลการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาศัยอยู่ทุกคน จึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม  ภายใต้ความโดดเด่นจากการดำเนินการพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพของผู้ค้าในถนนคนเดิน และชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยในเทศบาลนครเชียงราย ทำให้คณะกรรมการผู้จัดการประชุม Smart City Expo World Congress 2017 (SCEWC) ได้พิจารณามอบรางวัล The World Smart Cities Awards เชิดชูผลงานด้านเมืองอัจฉริยะที่มีความโดดเด่นด้านการพัฒนาสังคม

ในระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของเทศบาลนครเชียงรายเดินทางไปรับมอบรางวัล The World Smart Cities Awards โดยมี ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติแห่งสหประชาติ(UN-Habitat) เป็นประธานในการมอบรางวัล ณ หอประชุมใหญ่ SCWC เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปนจากการที่เทศบาลนครเชียงรายได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 2 เมืองที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจาก 309 เมืองทั่วโลกที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ โดยการประสานงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพในการจัดส่งข้อมูลโครงการให้คณะกรรมการพิจารณา

นายวันชัยฯ กล่าวเสริมว่า รางวัล The World Smart Cities Awards บนเวทีระดับโลกนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่สร้างความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวเชียงรายเป็นอย่างมาก จะเป็นอีกก้าวสำคัญที่ก้าวไปพร้อมๆ กับการสร้างสังคมเชียงรายให้เป็นเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม