ข่าวประชาสมพันธ์

เทศบาลนครเชียงรายเชิญร่วมงานตานหาพญามังราย น้อมรำลึก 757 ปี มหาราชองค์ผู้สร้างเมืองเชียงราย

โดย งานประชาสัมพันธ์

 

เทศบาลนครเชียงรายเชิญร่วมงานตานหาพญามังราย

น้อมรำลึก 757 ปี มหาราชองค์ผู้สร้างเมืองเชียงราย

 

                   เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช เนื่องในวาระคล้ายวันทรงสร้างเมืองเชียงราย ครบ 757 ปี ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณปฐมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรล้านนา  757 ปี พระผู้ทรงสร้างเมืองเชียงราย ในวันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562 ณ วัดดอยงำเมือง อ.เมืองเชียงราย

                   นายวันชัย  จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า  เนื่องด้วยใน วันที่ 26 มกราคม ของทุกปี จะเป็นวันคล้ายวันที่พญามังรายมหาราช ได้ทรงสร้างเมืองเชียงรายไว้เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.1805 ซึ่งในปีพ.ศ.2562 นี้ เมืองเชียงรายจะมีอายุครบรอบ 757 ปี เทศบาลนครเชียงรายได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพญามังรายมหาราช ที่ได้รวบรวมอาณาจักรล้านนาให้เป็นปึกแผ่นมีวัฒนธรรมและประเพณีอันมีอัตลักษณ์ของล้านนาอันงดงาม และประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและจะยังคงพัฒนาเมืองเชียงรายให้มีความน่าอยู่และเป็นมหานครแห่งความสุขตลอดไป

                   ในวันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562 นี้ เทศบาลนครเชียงรายกำหนดจัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราชขึ้น ณ วัดดอยงำเมือง  โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 09.09 น. เพื่อทำพิธีอัญเชิญท้าวทั้ง 4 และถวายเครื่องบวงสรวงสักการะพญามังราย  ณ บริเวณหน้าลานพระสถูป วัดดอยงำเมือง และในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 17.09 น. การจัดขบวนแห่ตานหาพญามังราย ซึ่งประกอบด้วยขบวนเครื่องราชสักการะ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พนักงานและลูกจ้างเทศบาลนครเชียงราย คณะครูนักเรียนและชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ ทั้ง 64 ชุมชน  ร่วมกันในการแสดงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เริ่มต้นจากบริเวณหน้าวัดมิ่งเมือง มาเส้นทางถนนไตรรัตน์ถึงแยกสรรพสามิต เลี้ยวซ้ายเข้า   ถนนธนาลัยถึงแยกสุริวงค์ก่อนที่จะตรงไปยังวัดดอยงำเมือง   เพื่อร่วมกันในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดพร้อมเครื่องราชสักการะ และห่มผ้าพระสถูปหรือกู่พญามังราย บริเวณลานอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราชทรงประทับนั่งบนพระอาสน์ ณ วัดดอยงำเมือง ในช่วงเวลาประมาณ  19.09 น. เป็นต้นไป  ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้ลูกหลานชาวเชียงรายได้ร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของปฐมกษัตริย์แห่งล้านนาผู้สร้างเมืองเชียงราย

                    ดังนั้น จึงขอเชิญ ทุกท่านเข้าร่วมในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้ ด้วยการนำพานพุ่ม หรือพานดอกไม้ เครื่องบูชาสักการะถวายดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราชร่วมกัน เพื่อความสุขสงบและร่มเย็นของเมืองเชียงรายเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยร่วมกันแต่งกายชุดขาวพื้นเมืองอนุรักษ์อัตลักษณ์ของชาวเชียงรายโดยพร้อมเพรียงกัน


ข่าวโดย  นายวรนิตย์ อุทธวัง  นางสาวสาวิณี แผนอำพันธ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ  สาขานิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม