ข่าวประชาสมพันธ์

เทศบาลนครเชียงรายนำชุมชนร่วมทำบุญ ตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา

โดย งานประชาสัมพันธ์

 

เทศบาลนครเชียงรายนำชุมชนร่วมทำบุญ ตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา

                    เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์สามเณร เนื่องในวันเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณเชิงบันไดวัดดอยงำเมืองไปจนถึงสี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย

          นายวันชัย จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า วันออกพรรษาในทุกๆ  ปีชาวพุทธศาสนิกชนทั่วไปจะร่วมกันทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณรสืบเนื่องเป็นวันสำคัญที่ในอดีตเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากสรวงสวรรค์มาสู่มนุษยโลกหลังจากเสร็จสิ้นจากการโปรดพระมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และในวันนี้เองที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมโปรดเทวดาและมนุษย์ หรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า วันพระเจ้าเปิดโลกชาวพุทธจะร่วมใจกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษาและได้ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนเป็นประเพณีที่มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกคน

          วันออกพรรษาปีนี้ เทศบาลนครเชียงราย ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนภาคเอกชนรวมถึงคณะศรัทธาพี่น้องประชาชนชาวพุทธศาสนิกชน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 268 รูป จากวัดต่างๆออกมาเดินรับบิณฑบาตโดยเริ่มตั้งแต่เชิงบันไดวัดดอยงำเมืองไปตามเส้นทางในเขตเทศบาลฯ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

         เวลา 06.00 น.  - ร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 268 รูป

         เวลา 06.39 น  - พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ออกรับบิณฑบาต ตั้งแต่เชิงบันไดวัดดอยงำเมือง
                                    ผ่านถนนงำเมือง ถนนธนาลัย ถึงสี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย

          นายวันชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเพณีการตักบาตรเทโวนับว่าเป็นประเพณีที่สำคัญในอันที่ จะแสดงให้เห็นถึงความเป็น น้ำหนึ่งใจเดียวกันของพุทธศาสนิกชนในการที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งผลให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีนับเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนและนำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมเทศบาลนครเชียงรายจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป”

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม