ข่าวประชาสมพันธ์

“เทศบาลนครเชียงรายเข้ารับรางวัลที่ 1 องค์กรปกครองท้องถิ่น ถือเป็นเกียรติอันสูงสุดของพวกเราชาวเทศบาลนครเชียงราย”

โดย งานประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครเชียงรายเข้ารับรางวัลที่ 1 องค์กรปกครองท้องถิ่น

ถือเป็นเกียรติอันสูงสุดของพวกเราชาวเทศบาลนครเชียงราย”

       วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เมื่อเวลา 09.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายเข้ารับรางวัลจากพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ประธานมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการที่ดี ประจำปี 2562  จำนวน 53 แห่ง เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องในความมุ่งมั่นที่ได้มีการพัฒนาการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน อันเป็นหัวใจหลักในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงราย ได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมการศึกษาคือ กุญแจสู่การพัฒนา S-LEARN-NET ต่อคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ประเภทโดดเด่นมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี (อปท.) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   “รางวัลที่ 1 เทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย”

อย่างไรก็ตาม นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลนครเชียงรายทุกคนที่มีส่วนในการขับเคลื่อนและทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจจนสามารถคว้ารางวัลในครั้งนี้ นอกจากจะพิสูจน์ความตั้งใจในการทำงานของพวกเราแล้ว ยังได้เงินรางวัลกลับมาเพื่อพัฒนาเทศบาลของเราต่อไป ถือเป็นเกียรติอันสูงสุดของพวกเราชาวเทศบาลนครเชียงราย


แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม