ข่าวประชาสมพันธ์

เทศบาลนครเชียงรายรับประกาศนียบัตรเมืองที่มีศักยภาพเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

โดย งานประชาสัมพันธ์

 

                                                        เทศบาลนครเชียงรายรับประกาศนียบัตรเมืองที่มีศักยภาพเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

          วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย  ข้าราชการและพนักงานเทศบาลนครเชียงราย เข้ารับประกาศนียบัตรเมืองที่มีศักยภาพเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะในอนาคต จากพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

         ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม โดยทางจังหวัดเชียงรายผ่านการพิจารณาเบื้องต้นเพื่อประกาศเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะสำหรับเมืองที่มีความพร้อมในอนาคต

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม