กองสวัสดิการสังคม


นาย นนทพัฒ ถปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ 8
นาย จันทร์ทอน คำแสน หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 7
นาง ธิดารัตน์ ไข่แก้ว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 7
นาง พลกฤษณ์ บุญช่วย นักพัฒนาชุมชน 6ว
นางสาว จิราพร อนุรักษ์ นักพัฒนาชุมชน 4
นางสาว สุดารัตน์ ไชยสุภาพ นักพัฒนาชุมชน 6ว
นางสาว ภัทรานิษฐ์     ก่อกุศล นักสังคมสงเคราะห์ 4
นาง วรรณภา คำพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการ 6ว
นางสาว นภาพร จันทร์แก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4

Top

Fatal error: Call to a member function FetchRow() on a non-object in /home/chiangra/public_html/includes/ms.class.php on line 102